Samuel Lorinčík

Volám sa Samuel a žijem spevom a pre spev. Chcem tak vnášať radosť do vašich sŕdc a životov. Spev mi učaroval už od detstva a dodnes sa mu plnohodnotne a s láskou venujem. Spievam rád, spievam zo srdca a spievam pre ľudí. Každý môj úspech prežívam s veľkou vďačnosťou, že som svojim spevom oslovil mnohých ľudí. To je pre mňa najväčším potešením. Spevom rozdávať šťastie, lásku, radosť, vľúdnosť a predovšetkým úsmev. Stránka obsahuje aj kúsok mojej speváckej kariery a úspechov, o ktoré sa chcem s vami podeliť.

Spievam a hrávam svadby, plesy, rodinné oslavy, firemné akcie, koncerty a rôzne spoločenské podujatia.
Okrem sólového spievania z hudobných podkladov hrávam aj na klávesoch. Na akciách hrám a spievam naživo striedavo s reprodukovanou hudbou. Je možnosť aj sólového vystúpenia v rámci vašej akcie resp. programu.

V súčasnosti sa koncertne venujem predovšetkým interpretácii skladieb Karola Duchoňa, Karla Gotta,Petra Stašáka, Franka Sinatru, Robbieho Williamsa atď.

essay writing service

The next principle of writing an affordable papers essay would be to study.


How to Write an Essay Online

How to Write an Essay Online

As an English major, the last thing that you want to be doing is thinking about how to compose an essay online. There are affordablepapers quite a few distinct sources available for any student, whether they have experience with composing online or not. These resources can greatly assist a student in their quest to master [...]

The amount of Is A Snail mail Order New bride? Discover Away If Honestly, that is For You

The amount of Is A Snail mail Order New bride? Discover Away If Honestly, that is For You

And now you simply need to enroll on a specific relationship website and work in your destiny earlier than producing any severe steps. With years, we place more emphasis about our vocation matters and material health rather than home creation. The Korea Times memories that every season, 1000′s of Korean males sign up for suits [...]

Custom Research Paper Printing

Custom Research Paper Printing

It’s a hectic time of year for many schools and universities – custom research paper printing has just come back into vogue. As students return to school in an effort to make their undergraduate degrees, the demand for custom research papers is endless. As a result of the availability of excellent printing services, schools can [...]

Tips To Choosing Research Paper Topics

Tips To Choosing Research Paper Topics

Research paper issues can be quite different than people you experience at an undergraduate or graduate degree. This could often pose challenges for the graduate student, particularly if the paper is expected in less than two weeks. Below are a few helpful tips on picking the topic for your research paper and make sure the [...]