Fašiangový ples

Ples pre Cirkvenú spojenú školu A. Radlinského v Dolnom Kubíne.


August 2018

August 2018

Zvolenský ples

Zvolenský ples

Silvester 2013 s Ivetou Bartošovou

Silvester 2013 s Ivetou Bartošovou

Slovenka

Slovenka